Individ
Förändring - utveckling

Byggande moderna, energieffektiva metoder med hållbara resurser.


DET MODERNA HAR ALDRIG SETT SÅ GRÖNT UT.

Zolo är ett företag som arbetar med individuell arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten bygger på att öka möjligheten för människor att komma in mot arbetsmarknaden. Vi erbjuder våra deltagare kartläggning vägledning samt genomförandet av en eller flera arbetsträningar för att ringa in ett lämpligt arbetsområde. Vi samarbetar med en mängd arbetsgivare och har ett brett kontaktnät inom olika branscher. Vår Personal har hög teoretisk och praktisk kompetens och lång erfarenhet att vägleda personer mot ett arbete, specifikt mot den privata arbetsmarknaden.
Vårt arbete bedrivs med respekt för individens begränsningar men med fokus på individens styrkor och möjligheter.